Current stable version: 0.21.2

Izberite željeno podstat (vsi prenosi so za 64-bitne sisteme):

Oglejte si novosti od zadnje zazličice v Opombe ob različici FreeCADa 0.21

Različice v razvoju

FreeCAD se razvija dnevno! Objavimo izgradnje z najsodobejšo kodo FreeCADa, da lahko uporabniki preizkusijo popravke hroščev/nazadovanja skupaj z novimi zmožnostmi. Prosimo napredne uporabnike, da občasno uporabijo razvojno izgradnjo za preizkušanje nove kode. Te izgradnje niso primerne za resno uporabo, zato je potrebno pri njihovi uporabi biti posebno pozoren (redno varnostno shranjevanje datotek ...). Za pričakovati je, da bo razvojna izgradnja počasnejša, potratnejša s spominom in manj stabilna, kot uradne izdaje. Za različne podstati/distribucije so na voljo naslednje razvojne izgradnje:

Windows: Conda - macOS: Conda / Homebrew - Linux: Conda / Snap / Flatpak

Dodatni moduli in makri

The FreeCAD community provides a wealth of additional modules and macros. They can now easily be installed directly from within FreeCAD using the Upravljalnik dodatkov.

Izvorna koda

FreeCADova izvorna koda gostuje predvsem na GitHub in je preslikana na GitLab, Codeberg in Sourceforge