Current stable version: 0.20.2

Vyberte požadovanú platformu

Vývojové verzie

FreeCAD's development happens daily! Therefore we generate builds that are based on bleeding edge FreeCAD code in order for users to test bugfixes/regressions along with new features. We recommend more savvy users to run dev builds and help spur FreeCAD's progress. We also recommend backing up files before working with a dev build. The following dev builds are available for different platforms/distributions:

Windows: Conda - macOS: Conda / Homebrew - Linux: Conda / Snap / Flatpak

Dodatočné moduly a makrá

Komunita FreeCAD poskytuje množstvo doplnkových modulov a makier. Teraz sa dajú jednoducho nainštalovať priamo z FreeCADu pomocou Správca prídavných modulov.

Zdrojový kód

The source code of FreeCAD is hosted primarily on GitHub a zrkadlený na GitLab, Codeberg a Sourceforge