Current stable version: 0.20.2

Wybierz żądaną platformę

Wersje rozwojowe

FreeCAD's development happens daily! Therefore we generate builds that are based on bleeding edge FreeCAD code in order for users to test bugfixes/regressions along with new features. We recommend more savvy users to run dev builds and help spur FreeCAD's progress. We also recommend backing up files before working with a dev build. The following dev builds are available for different platforms/distributions:

Windows: Conda - macOS: Conda / Homebrew - Linux: Conda / Snap / Flatpak

Dodatkowe moduły i makrodefinicje

Społeczność FreeCAD zapewnia mnóstwo dodatkowych modułów i makrodefinicji. Można je teraz łatwo zainstalować bezpośrednio z poziomu programu FreeCAD za pomocą Menadżera dodatków.

Kod źródłowy

The source code of FreeCAD is hosted primarily on GitHub i dublowany na GitLab, Codeberg oraz Sourceforge