Τρέχουσα σταθερή έκδοση: 0.20

Επιλέξτε την επιθυμητή σας πλατφόρμα

Αναπτυσσόμενη έκδοση

FreeCAD's development happens daily! Therefore we generate builds that are based on bleeding edge FreeCAD code in order for users to test bugfixes/regressions along with new features. We recommend more savvy users to run dev builds and help spur FreeCAD's progress. We also recommend backing up files before working with a dev build. The following dev builds are available for different platforms/distributions:

Windows: Conda - macOS: Conda / Homebrew - Linux: Conda / Snap / Flatpak

Πρόσθετες ενότητες και μακροεντολές

Η κοινότητα του FreeCAD παρέχει μια πληθώρα πρόσθετων μονάδων και μακροεντολών. Μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν απευθείας από το FreeCAD χρησιμοποιώντας το Διαχειριστής προσθέτων.

Πηγαίος κώδικας

The source code of FreeCAD is hosted primarily on GitHub και αντικατοπτρίζεται GitLab, Codeberg και Sourceforge